Google prichádza s overením totožnosti inzerentov

Dôvera používateľov je pre Google veľmi dôležitá.  Aj  preto prichádza Google, v rámci zvýšenia transparentnosti a bezpečnosti reklamného prostredia, s programom overenia totožnosti u niektorých zadávateľov reklamy, ktorí inzerujú prostredníctvom služby Google Ads. Od inzerentov bude Google vyžadovať, aby overili svoje obchodné údaje prostredníctvom overenia totožnosti. Overenie sa týka inzerentov v rôznych odvetviach, nových aj už existujúcich účtov v Google Ads. 

Ako zistíte či potrebujete overiť svoj účet v Google Ads?

Ak Google bude chcieť overiť vašu totožnosť, ako inzerenta, dostane potrebný informačný e-mail. Taktiež sa Vám vo vašom účte Google Ads zobrazí upozornenie s pokynmi. Postup overenia sa v rámci jednotlivých účtov v Google Ads môže líšiť v závislosti od štruktúry účtov, od spôsobu fakturácie, aj od toho či inzerujete ako organizácia alebo osoba. Preto je potrebné postupovať, presne podľa pokynov v informačnom e-maili.
Ak chcete prejsť procesom overenia, musíte odoslať potrebnú dokumentáciu do 30 dní od prijatia informačného e-mailu, s požiadavkou na overenie totožnosti. V prípade, ak potrebnú dokumentáciu neodošlete v stanovenej dobe,  Google pozastaví Váš reklamný účet či účet klienta.

overenie identity v google

Čo potrebujete na overenie totožnosti?

Google uvádza, že na overenie totožnosti, musíte ako inzerent odoslať jeden z nižšie uvedených dokumentov. U inzerentov zo Slovenska, Google akceptuje tieto registračné dokumenty:

Organizácie:
– osvedčenie o zápise do obchodného registra, alebo o registrácii do obchodného registra
– výpis z obchodného registra 
– osvedčenie o registrácii na DPH
– výpis z registra DUNS

Osoby a oprávnení zástupcovia musia odoslať oficiálny doklad totožnosti s fotografiou. Doklad musí byť vydaný v jednej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku. Akceptovateľnými dokladmi pre Google sú:
– pas
– občiansky preukaz
– vodičský preukaz
– povolenie na pobyt

Po overení totožnosti sa vo všetkých reklamách, ktoré inzerujete vygenerujú informácie o zadávateľovi reklamy, konkrétne vaše obchodné meno, respektíve názov firmy a  adresa, kde daná spoločnosť sídli.

Kde sa informácie o inzerentovi budú zobrazovať?

Informácie o zadávateľovi reklamy si bežní používatelia môžu pozrieť pomocou odkazu Prečo táto reklama? pri reklamách vo Vyhľadávacej sieti, v Obsahových reklamách a tiež pri reklamách na Youtube. Používateľovi sa zobrazia informácie o zadávateľovi reklamy, jeho obchodnom mene a adrese, kde daná spoločnosť sídli. Zobrazenie a rozsah informácií sa môže líšiť v závislosti od toho, či používateľ používa mobilné zariadenie alebo počítač. 

Naša skúsenosť 

V našej reklamnej agentúre HiTT sme sa tiež stretli s požiadavkou na overovania totožnosti u jedného z našich klientov. Pre overenie totožnosti nám stačil výpis z obchodného registra klienta a scan občianskeho preukazu. Proces overenia prebehol veľmi rýchlo a záver z overenia sme dostali už do 1 dňa. 

Predpokladáme, že Google bude postupne vyžadovať takéto overenie u väčšiny inzerentov, nakoľko sa snaží o čo najväčšiu transparentnosť a bezpečnosť pre svojich používateľov. Veríme, že takéto overenie pomôže znížiť šírenie klamlivých reklám a dezinformácií a tiež zabráni zneužitiu osobných údajov alebo tvárí známych osobností pre reklamné účely. 

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať. Prvá konzultácia je na nás!

0948 312 290

info@hitt.sk

Kúpeľná 6
Prešov
(Eastcubator)