Sme HiTT – prešovská digitálna reklamná agentúra špecializujúca sa na výkonnostný marketing.
Skúsenosti máme však aj s brandovými a offline kampaňami.
Pomáhame klientom rásť, získavať nové objednávky a optimalizovať pomer medzi výnosmi a nákladmi. 

ČO DOKÁŽEME

rEFERENCIE

NAŠA KVALIFIKáCIA

HiTT (ang. hit) je zásah a veríme, že reklama má zasiahnuť osobu či skupinu osôb, ktorá je pre zákazníka relevantná. Vynaložíme preto všetko úsilie a prostriedky aby boli Vaše prostriedky správne investované a aby návratnosť investícií bola čo najvyššia. Presný zásah s HiTT!