Vypočítate si PNO vašich kampaní. Je tu PNO kalkulačka!

Čo je to PNO?

PNO je metrika obľúbená najmä u nás a v susednom Česku, ktorá určuje podiel nákladov na obrate, alebo inak povedané, koľko percent z obratu, získaného z reklamy, bolo potrebné na zaplatenie reklamy. V našich končinách je dnes táto metrika ešte obľúbenejšia, ako svetová ROI. Anglickým ekvivalentom tejto metriky je COS, t.j. cost of sales.
PNO patrí medzi najobľúbenejšie a najpoužívanejšie KPIs (key performance indicators resp. kľúčové ukazovatele výkonu), prostredníctvom tejto metriky vieme určiť, či sú náklady na reklamy rentabilné a tiež či sú online marketingové aktivity výhodné, alebo nie.

Výpočet PNO 

Hodnotu PNO si vieme vypočítať podľa jednoduchého vzorca, keď náklady, na kampaň vydelíme celkovými príjmami z kampane. Keďže zväčša, pre lepšiu zrozumiteľnosť, uvádzame PNO v percentách, vynásobíme výsledok nášho vzorca x 100.  
Predstavte si, že predávate váš obľúbený produkt za 250€. Cena za jednu objednávku prostredníctvom Google ADS je v priemere 18€. PNO tak jednoducho vypočítame nasledovne: 18 / 250 * 100 = 7,2%.pno vzorec

Pre koho je PNO vhodné a prečo je dôležité ho správne interpretovať?

Metrika PNO je vhodná predovšetkým pre e-shopy, ale aj pre iné weby, ktoré hodnotu konverzie dokážu merať v peniazoch. Jednoducho povedané, čím nižšia je hodnota PNO, tým lepšie, vaše reklamy fungujú. 
Avšak je dôležité povedať, že neexistuje ideálna hodnota PNO. Kým u niekoho môžeme dosahovať vynikajúce výsledky aj s PNO 30%, u iných môžeme byť stratoví aj pri PNO 7%. Pri PNO treba brať do úvahy aj iné faktory, ako sú napr. náklady na balenie, doručenie, reklamácie, zľavy a pod, od ktorých sa odvíja vaša celková marža. Zároveň je pri meraní výkonnosti vhodné zakomponovať do nákladov, nie len kredit vo vybranom marketingovom kanáli (Google Ads, Facebook), ale tiež honorár pre vašu agentúru alebo freelancera, ktorý vaše kampane optimalizuje. Hodnotu PNO treba teda hodnotiť v širšom kontexte a brať do úvahy všetky faktory, ktoré ovplyvňujú vašu spokojnosť s marketingovými aktivitami.

PNO Kalkulačka 

Vypočítajte si PNO pomocou našej kalkulačky: 

 

PNO ako stĺpec v Google Ads

Hoci metriku PNO v Google ADS ani v Google Analytics nenájdete, viete si ju jednoducho nakonfigurovať. V časti Stĺpce, si vyberiete Vlastné stĺpce a vytvoríte si tam nový stĺpec PNO, pomocou vzorca: Cena/Hodnota konverzie

Na záver nezabudnite formát stĺpca  zmeniť na percenta. Sledujte túto metriku a použite ju na hodnotenie jednotlivých kampaní. Svoj rozpočet tak môžete vhodne rozložiť do kampaní, ktoré sú ziskovejšie.

 

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať. Prvá konzultácia je na nás!

0948 312 290

info@hitt.sk

Kúpeľná 6
Prešov
(Eastcubator)