Remarketing

Remarketing alebo retargeting je cielenie na návštevníkov, ktorý už Váš web v minulosti navštívili. Môže mať dve formy – statickú a dynamickú. Statický alebo tradičný remarketing zobrazuje návštevníkom bannery s nejakým posolstvom (napr. akcia či výpredaj), dynamický remarketing zobrazuje návštevníkom posledné navštívené produkty. Z skúsenosti vieme, že ten dynamický je výrazne výkonnejší.
Zaujímavím riešením je aj video remarketing. Ide o kombináciu remarketingu a video kampane. Užívateľovi sa tak pri sledovaní videa na YouTube môže zobraziť Vaše propagačné video.

Remarketingové kampane sú dnes nepostrádateľnou súčasťou ostatných druhov kampaní. Keďže cielia na vysoko relavantné publikum, ktoré Váš web navštívili, výrazne tak posilňujú celkový výkon navrhnutého reklamného riešenia.