5 najväčších chýb v Google Ads

Pri práci s reklamným systémom Google Ads sa častokrát dostávam k pôvodným účtom klientov. Tie im spravovali agentúry, freelanceri alebo si ich spravovali klienti sami. Kvalita spracovania či vedenia týchto účtov PPC kampaní je na rôznej úrovni. U niektorých doslova skladám klobúk dole za použité riešenie a u niektorých zasa idú človeku doslova vypadnúť oči z jamiek. Úprimne, oveľa častejšie sa stretávam s druhým prípadom. Asi najbizarnejší prípad bol neexistujúci účet Google Ads, za ktorý si však reklamná agentúra účtovala správu…
Poďme sa teda pozrieť na najčastejšie chyby, ktoré sa cyklicky opakujú.

 

1) Absencia konverzií
Konverzie sú nami určené hodnotné akcie, ktoré meriame na webe. Najčastejšie ide o nákupy, no môžu to byť aj odoslané kontaktné formuláre, prekliky na určité podstránku (napr. cenník, kontakt,..), preklik na tel. číslo či inštalácia aplikácie. Konverzie môžeme chápať ako majáky na šírom mori internetového marketingu. Ten skrýva úžasné príležitosti pre rýchlu a bezpečnú plavbu ale aj nebezpečné útesy a plytčiny. Vďaka konverziám vieme reálne odmerať výkon jednotlivých kampaní (nielen tých z Google Ads) a následne optimalizovať kampane, tak aby sme za vynaložené prostriedky získali čo najviac. Konverzie sa dajú nastaviť priamo v Google Ads ale častejšie a jednoduchšie je to v Google Analytics.

2) Absencia Google Analytics
Google Analytics je skvelý nástroj na analyzovanie správania návštevníkov stránky. Je zdarma, ľahko sa inštaluje a rozhranie je prehľadné. Už po pár dňoch od aplikácie získate cenné a častokrát aj prekvapujúce informácie o užívateľoch na Vašej stránke. Po prepojení s Google Ads Vám Analytics umožní zobrazenie stĺpcov o dobe stráveného na stránke či počet stránok na návštevu. V Google Analytics sa následne sprístupnia dáta z Google Ads o výkone kampaní. Okrem toho v Analytics dokážete vytvárať remarketingové zoznamy užívateľov stránok a exportovať ich do Ads.

3) Kľúčové slová iba vo voľnej zhode
Kľúčové slová vo vyhľadávaní sú vlastne spúšťače reklamy. Správca účtu Google Ads zadefinuje aké kľúčové slová sú pre jeho segment či záujmy relevantné, nastaví ceny za preklik, nastaví rozpočet a vytvorí kreatívy (reklamy). Jednoduché… Hoci sú však kľúčové slove tematicky relevantné ku klientovmu segmentu, množstvo užívateľov robí chybu pri zadefinovaní zhody kľúčových slov.

Poznáme 3 typy zhody kľúčových slov:

A. Presná zhoda
Ide o najužší spôsob cielenia. Kľúčové slovo spustí reklamu ak sa vyhľadávací dopyt zhoduje alebo je príbuzný.
Príklad: Ak je v presnej zhode kľúčové slovo reklamná agentúra, tak sa reklama zobrazí na dopyt reklamná agentúra ale aj reklamné agentúry či reklamna agntura.

B. Frázová zhoda
Zásah pri tomto type je širší ako pri presnej, no stále dobre kontrolovateľný. Reklama sa zobrazí ak niekto vyhľadá výraz obsahujúci presnú frázu kľúčového slova alebo jej príbuzné variácie a prípadne aj iné slová pred frázou alebo po nej.
Príklad: Ak je vo frázovej zhode kľúčové slovo reklamná agentúra, tak sa reklama zobrazí na vyhľadávací dopyt reklamná agentúra Prešov ako i kvalitná reklamná agentúra.

C. Voľná zhoda
Ide o typ zhody s najväčším zásahom. Reklama sa zobrazí nielen na príbuzné slová ale aj na synonymá, odvodené tvary, súvisiace vyhľadávania alebo relevantné variácie.
Príklad: Ak je vo voľnej zhode slovo reklamná agentúra, tak sa reklama kľudne môže zobraziť na kľúčové slovo digitálna agentúra alebo dokonca iba na HiTT.

Aj keď z uvedeného vyzerá, že voľná zhoda je najhorším riešením, nie je to celkom pravda. Je síce horšie kontrolovateľná, no umožňuje získať návštevníkov na web pomocou kľúčových slov, ktoré by nás možno pri plánovaní kampane nenapadli.

4) Absencia rozšírení reklám
Rozšírenia reklám sú funkcia, vďaka ktorej môžeme uviesť pri zobrazenej reklame vo vyhľadávaní dodatočné informácie ako je napr. tel. číslo, adresa, informácie o prebiehajúcej akcii či odkazy na podstránky, ktoré užívateľovi umožňujú preklik priamo do vybranej sekcie webu a iné.
Tieto rozšírenia ponúkajú štyri veľké výhody:

A. Užívateľovi prinášajú dodatočné informácie, ktoré by inak do reklamy nevošli
B. Vyplnia viac priestoru na obrazovke, čo je výhodné hlavne pri mobilnej reklame, kedy reklama často vyplní celú obrazovku.
C. Zvyšujú hodnotenie reklamy. Hodnotenie reklamy je hodnota, ktorá slúži na určenie pozície reklamy. Vypočítava sa na základe viacerých faktorov ako je cena za preklik, dojem zo vstupnej stránky, kvality reklamy, polohy používateľa, …. Jedným z faktorom sú aj rozšírenia. V praxi to teda môže znamenať to, že ak sú všetky faktory hodnotenia Vašej reklamy zhodné s faktormi hodnotenia ako konkurencie ale Vy máte v navyše v reklamách a aj rozšírenia, vaša reklama sa zobrazí vyššie ako reklama konkurenta.
D. Zvyšujú mieru prekliku, čiže atraktivitu reklám. Podľa Google ju rozšíreniami dokážeme zvýšiť až o 15%.

Rozšírenia reklamy

Ukážka reklamy s rozšíreniami o tel. číslo, popisy, štrukturované úryvky, odkazy na podstránky a adresu.

5) „Všeobecná kampaň“
Pre správu kampaní v Google Ads je dôležitá segmentácia. Znamená to, že viem čo v ktorom šuplíku účtu je a viem teda určiť čo na čo vplýva. Totálnym opakom segmentácie je „Všeobecná kampaň“. V praxi to znamená, že v takejto kampani či reklamnej skupine sa nadchádzajú kľúčové slová, ktoré tematicky spolu nesúvisia, odkazujú na rôzne podstránky webu a sú v rôznom type zhody. Takáto kampaň často vykazuje kolísavé výkony a zistiť prečo je to tak dá špecialistovi zabrať.
Ideálne je teda ak je eshop či web rozdelený na sekcie A, B, C a ďalej na podstránky A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 a pod. tak reklamný účet by mal byť rozdelený do kampaní A, B, C a reklamných skupín A1,A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3,…

Bonus:
Hoci je remarketing, teda opätovné oslovovanie návštevníkov webu dnes štandardom, v mnohých účtoch nie je aktivovaný čo je veľká škoda. Aj keď jeho výkon nemusí byť ohromujúci, umožňuje zobrazenia veľkého počtu reklám v dôležitom rozhodovacom procese užívateľa a podporuje tak ostatné spustené kampane.

Potrebujte zrevidovať existujúcu kampaň či hľadáte partnera pre správu nového reklamného riešenia? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať. Prvá konzultácia je na nás!

0948 312 290

info@hitt.sk

Kúpeľná 6
Prešov
(Eastcubator)