Sme HiTT – reklamná agentúra špecializujúca sa na výkonnostný marketing.

Skúsenosti máme však aj s brandovými a offline kampaňami.
Pomáhame klientom rásť, získavať nové objednávky a optimalizovať pomer medzi výnosmi a nákladmi. 
Ako prví v Prešove sme sa stali certifikovanou Google Partner agentúrou.

ČO DOKÁŽEME

rEFERENCIE

NAŠA KVALIFIKáCIA

Mergado - Certifikovaná Agentúra

NOVINKY

HiTT (z ang. hit) je zásah a veríme, že reklama má zasiahnuť práve tú osobu či skupinu osôb, ktorá je pre zákazníka najrelevantnejšia.
Vynaložíme preto všetko úsilie a prostriedky aby boli Vaše prostriedky správne investované a aby návratnosť investícií bola čo najvyššia.
Presný zásah s HiTT!